Wykonuję wyceny środków technicznych a w szczególności:
- maszyn przemysłowych i linii technologicznych,
- maszyn budowlanych i drogowych,
- środków transportu drogowego,
- oceny stanu technicznego maszyn.

Do celów:
- zabezpieczeń kredytowych w bankach,
- do leasingów,
- w ramach przekształceń własnościowych,
- przy wycenie przedsiębiorstw,
- oszacowania wysokości strat w skutek szkody,