- ekspertyzy z zakresu ruchu drogowego,
- rekonstrukcje wypadków,
- ekspertyzy przyczyn awarii w pojazdach,
- ekspertyzy prawidłowości wykonanych napraw,